lørdag 4. juli 2015

Sang, rim og rytme til alle.

Hva var det jeg ville ha sagt noe om?
Denne gangen?
Det blir livet, denne gangen også.
Det er jo (som vi vet) det det dreier seg om.
Her representert med sang.

Sangerinnen Syd Straw sa en gang at hun begynte å synge den dagen hun ble født. Jeg synes at det er en modig, men sannsynligvis helt korrekt ting å si. 
Min sønn kom til verden med et vræl (men det låt som en sang, det er uomtvistelig), og siden har han sunget, på samme måte som alle barn synger. De synger når de lærer språk, og de synger når de lærer å hinke. De synger hele tiden; mens de pludrer, griner eller vræler (synger).
Det er vel egentlig sjelden at det kommer noe umusikalsk fra en unge?

Synger vi nok?
Hjemme, i utelek, i barnehagen, skolen?
Jeg vet ikke hvorvidt det synges nok i barnehager og skoler. Jeg vet ikke om det synges nok i norske hjem, heller.
Men, jeg stiller meg selv spørsmålet, og det er kanskje nok til å bli uroet? 

Hvorfor må vi synge, sier du?
Fordi vi skal kose oss, selvfølgelig, men også fordi vi skal lære logikk, rytme, melodier og historie. For at vi skal klare flere hopp i hoppetauet, fordi vi hopper rytmisk, og fordi de som sveiver holder en jevn rytme. Vi skal kunne hinke lengre og lengre hver dag, fordi vi intuitivt merker at det lønner seg å synge når vi gjør det. Fordi vi skal lære fantasi, fordi vi enkelt skjønner større strukturer ved å gjøre musiske ting. Vi får til og med anledning til å skjønne sammenhenger, i den enkleste kanon, i en symfonisk sats, eller den spesielle relativitetsteorien.

Samklang, dere; å lage noe fint sammen. 
Eller, bare noe vræl.

Sang med tekst gir oss språk, samhørighet, regional identitet og nasjonalfølelse (hvis det trengs; EUs forferdelige bruk av Beethoven ser vi bort ifra her).
I det hele tatt, sang er både opplysende og opplysende, og dermed inviterende til deltagelse.
Man kan le av Margrethe Munthe (ikke akkurat likestilling), Thorbjørn Egner (idealisme er bare så ut), Andrè Bjerke (nei, forresten, han ler vi ikke av), eller andre som har skrevet gode barnesanger, men faktum er at melodiene er gode, rimene likeså. 

Hvis jeg tar feil, hvis det synges nok her i byen vår/fylket vårt/landet vårt, vil jeg gjerne vite det.
Send meg en mail på sverregj@gmail.com, gjerne med en oversikt over hva som synges. Det hadde vært supert å ikke bare anta om dette.

PS Rim og rytme uten melodi er også bra, hør bare på denne treffende strofen, hentet fra André Bjerkes ABC:

Her er Erna. Der er Sverre. 
Sverre er en vrien herre. 
Han er tverr, men hun er verre.

Ingen kommentarer: